Liên hệ 0937 169 011 hoặc hieuchuanvnn@gmail.com

Hiệu chuẩn thiết bị- Vendor chính của SAMSUNG( SEHC)

Hiệu chuẩn thiết bị- Vendor chính của SAMSUNG( SEHC)

Hiệu chuẩn thiết bị- Vendor chính của SAMSUNG( SEHC)

Công ty CP điện tử CALTEK chuyên cung cấp các dịch vụ về kiểm chuẩn, kiểm tra và sửa chữa thiết bị điện tử, cơ khí, đo lường và dụng cụ máy móc thử nghiệm, cung cấp và tư vấn các thiết bị đo lường trên các lĩnh vực sau:
– Điện- điện tử
– Nhiệt độ, độ ẩm
– Áp suất
– Kích thước
– Cân/khối lượng
– Cơ khí
– Hóa sinh
– Thực phẩm
– Môi trường, y tế…

No. Equipment’s Name
Description
Manufacturer Model Asset No. Serial No. Range/Res.
1 Digital Multimeter FLUKE 287 N/A 32310073
2 Digital Multimeter FLUKE 17B N/A 23940424
3 Digital Caliper MITUTOYO CD-30C N/A 1158590 (0~300) mm/0.01 mm
4 Digital Multimeter FLUKE 17B+ N/A 32190354WS
5 Digital Caliper MITUTOYO CD67-S20PS N/A 0013523 (0~200) mm/0.01 mm
6 Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-231-30 N/A 63081077 (25~50) mm/0.001 mm
7 Vernier Caliper MITUTOYO 530-109 N/A 14284368 (0~300) mm/0.05 mm
8 HiTESTER HIOKI 3030-10 N/A 151213445
9 Digital Multimeter FLUKE 45 N/A 7923008
10 Digital Caliper MITUTOYO CD67-S20PM N/A 0005058 (0~200) mm/0.01 mm
11 Vernier Caliper MITUTOYO N60 N/A 10300567 (0~600) mm/0.05 mm
12 Digital Multimeter FLUKE 8808A N/A 3315049
13 Digital Caliper MITUTOYO CD-30C N/A 1158631 (0~300) mm/0.01 mm
14 Thickness Gauge MITUTOYO 7315 N/A UDW128 (0~10) mm/0.01 mm
15 SOLDERING THERMOMETER HAKKO FG-101 N/A 13101215000299
16 Vernier Caliper MITUTOYO CM60P N/A 11010102 1500 mm/0.02 mm
17 Digital Caliper MITUTOYO CD67-S20PM N/A 0005025 (0~200) mm/0.01 mm
18 Digital Caliper MITUTOYO CD-30C N/A 1158589 (0~300) mm/0.01 mm
19 Digital Caliper MITUTOYO CD-20APX N/A 15155119 (0~200) mm/0.01 mm
20 Clamp Meter HIOKI 3288-20 N/A 160717406
21 True RMS Clamp Meter FLUKE 376 N/A 31610204WS
22 Clamp Meter HIOKI 3288 N/A 151222382
23 Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-231-30 N/A 63081073 (25~50) mm/0.001 mm
24 Clamp On Earth Tester HIOKI FT6380 N/A 150914470
25 Clamp Meter HIOKI 3288 N/A 151120121
26 Digital Caliper MITUTOYO CD-15APX N/A 15141625 (0~150) mm/0.01 mm
27 Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-232-30 N/A 45251510 (50~75) mm/0.001 mm
28 Clamp Meter HIOKI 3288 N/A 160717444
29 Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-232-30 N/A 59105472 (50~75) mm/0.001 mm
30 Thickness Gauge MITUTOYO 547-301 N/A 15195609 (0~12.7) mm/0.01 mm
31 True RMS Clamp Meter FLUKE 376 N/A 31610202WS
32 Digimatic Micrometer MITUTOYO 293-232-30 N/A 59105446 (50~75) mm/0.001 mm
33 Clamp Meter HIOKI 3288 N/A 151120141
34 Digimatic Indicator MITUTOYO ID-C1012XBD N/A 13010834 (0~12.7) mm/0.01 mm
35 Height Gauge MITUTOYO 192-132 N/A 1516355 (0~600) mm/0.01 mm
36 Digital Caliper MITUTOYO CD-15APX N/A 15141651 (0~150) mm/0.01 mm
37 Clamp Meter HIOKI 3288-20 N/A 160717443
38 Digital Caliper MITUTOYO CD-18”C N/A 0029650 (0~450) mm/0.01 mm
39 Clamp Meter HIOKI 3288 N/A 151120111
40 Digital Caliper MITUTOYO CFC-200GL N/A 0000205 (0~2000) mm/0.01 mm
41 Clamp Meter HIOKI 3288 N/A 151120129
42 Clamp Meter HIOKI 3288-20 N/A 160717412
43 Vernier Caliper MITUTOYO 160-134-03 N/A 16002762 (0~2000) mm/0.05mm
44 Digital Caliper TESA DIFF/ABS N/A 6J223301 (0~150) mm/0.01 mm
45 Digital Caliper TESA DIFF/ABS N/A 6J058901 (0~150) mm/0.01 mm
46 Digital Caliper TESA DIFF/ABS N/A 6J221301 (0~150) mm/0.01 mm
47 Insulation Tester HIOKI IR4056 N/A 150326153
48 Insulation Tester HIOKI IR4056 N/A 150310260
49 True RMS Multimeter AGILENT U1242B N/A Y53490018
50 Clamp On Power HiTESTER HIOKI 3286-20 N/A 130209814
51 Insulation Tester HIOKI IR4056 N/A 140206124
52 Clamp On Earth Tester HIOKI FT6380 N/A 151032908
53 Phase Detector HIOKI PD3129-10 N/A 151200608
54 Phase Detector HIOKI PD3129 N/A 151201617
55 Advanced Earth/Ground Tester GEO FLUKE 1625-2 N/A ST162413231B4
56 Digital Caliper MITUTOYO CD-30C N/A 1158587 (0~300) mm/0.01 mm
57 Digital Caliper MITUTOYO CD-30C N/A 1158593
58 Digital Multimeter FLUKE 45 N/A 8074032
59 Digital Multimeter FLUKE 45 N/A 7886027
60 Digital Multimeter AGILENT 34401A N/A MY45031496
61 Digital Multimeter FLUKE 45 N/A 8070006
62 Digital Multimeter AGILENT 34401A N/A MY41024523
63 Digital Multimeter AGILENT 34401A N/A MY47050378
64 Digital Earth Tester YOKOGAWA EY200 N/A TKQ8034
65 Electrostatic Fieldmeter SIMCO FMX-004 N/A FX05471
66 Hybrid recorder YOKOGAWA GP-10 N/A S5U712149
67 Data Acquisition System AGILENT 34970A N/A MY44052292
68  Vernier Caliper MITUTOYO 530-118 N/A 12312551 (0~200) mm/ 0.02mm
69 Depth Micorometer MITUTOYO 329-250-30 N/A 60000835 (0~25)mm/0.001mm
70 Digital Caliper MITUTOYO CD67-S20PM N/A 0005125 (0~200) mm/ 0.01mm
71  Vernier Caliper MITUTOYO 530-118 N/A 10081099 (0~200) mm/ 0.02mm
72 Digital Caliper TESA CR2032 N/A 6J061001 (0~150) mm/ 0.01mm
73  Dial Indicator MITUTOYO No.2046S N/A VPU956 (0~1)mm/0.01mm
74 Digital Caliper MITUTOYO CD67-S20PM N/A 0005060 (0~200) mm/ 0.01mm
75 Height Gauge MITUTOYO 192-613-10 N/A 1519286 (0~300)mm/0.01mm
76  Vernier Caliper MITUTOYO 530-118 N/A 08016532 (0~1000)mm/0.05mm
77 Digital Caliper MITUTOYO CR2032 N/A 6J059001 (0~150) mm/ 0.01mm
78  Vernier Caliper MITUTOYO 530-109 N/A 16099941 (0~300)mm/0.05mm
79  Vernier Caliper MITUTOYO N100 N/A 15008234 (0~600)mm/0.01mm
80 Digital Caliper MITUTOYO CDC-60C N/A 0014177 (0~1000)mm/0.05mm
81 Digital Caliper MITUTOYO CDC-60C N/A 0014179 (0~600)mm/0.01mm
82  Vernier Caliper MITUTOYO N60 N/A 16304295 (0~600)mm/0.05mm
83  Vernier Caliper MITUTOYO N60 N/A 16304736 (0~600)mm/0.05mm
84 Digital Micorometer MITUTOYO 293-230-30 N/A 65078963 (0~25)mm/0.001mm
85 Digital  Caliper MITUTOYO CDC-100C N/A 0006198 (0~1000)mm/0.01mm
86 Digital  Caliper MITUTOYO CFC-100G N/A 0003084 (0~1000)mm/0.01mm
87  Vernier Caliper MITUTOYO NTD12-15PMX N/A 0008121 (0~150) mm/ 0.01mm
88 Digital Caliper MITUTOYO NTD12-15PMX N/A 0006779 (0~150) mm/ 0.01mm
89 Digital Caliper MITUTOYO CD67-S20PM N/A 0005034 (0~200) mm/ 0.01mm
90 Digital Caliper MITUTOYO CDC-100C N/A 0006201 (0~1000)mm/0.01mm
91  Vernier Caliper MITUTOYO C150 N/A 15009716 (0~1500)mm/0.05mm
92 Digital  Caliper MITUTOYO CFC-60″G N/A 0002609 (0~1500)mm/0.01mm
93 Digital Caliper MITUTOYO CDC-60C N/A 001426 (0~600)mm/0.01mm
94  Vernier Caliper MITUTOYO N100 N/A 15009183 (0~1000)mm/0.05mm
95  Vernier Caliper MITUTOYO N100 N/A 15009913 (0~1000)mm/0.05mm
96 Digital Caliper MITUTOYO CDC-100C N/A 006321 (0~1000)mm/0.01mm
97  Vernier Caliper MITUTOYO 160-133 N/A 15009711 (0~1500)mm/0.05mm
98 Digital Caliper TESA DIFF/ABS N/A 6J222701 (0~150) mm/ 0.01mm
99 Digital  Caliper MITUTOYO CFC-200GL N/A 0000224 (0~2000)mm/0.01mm
100  Vernier Caliper MITUTOYO N30 N/A 16099951 (0~300)mm/0.05mm
101  Vernier Caliper MITUTOYO C200 N/A 16002209 (0~2000)mm/0.05mm
102 Height Gauge MITUTOYO HD-30AX N/A 1520636 (0~300)mm/0.01mm
103 Height Gauge MITUTOYO HD-30AX N/A 1520627 (0~300)mm/0.01mm
104 Height Gauge MITUTOYO HW-60 N/A 1517986 (0~600)mm/0.01mm
105 Inside Micrometer MITUTOYO IMJ-2100 N/A 64179049 (100~125)mm/0.01mm
106  Vernier Caliper MITUTOYO N60 N/A 16305032 (0~600)mm/0.05mm
107 Height Gauge MITUTOYO HD-30AX N/A 1520959 (0~300)mm/0.01mm
108  Vernier Caliper MITUTOYO N30 N/A 14284122 (0~300)mm/0.05mm
109 Digital Micrometer MITUTOYO MDC-25MX N/A 65078953 (0~25)mm/0.001mm
110  Vernier Caliper MITUTOYO CM60P N/A 11005442 (0~1500)mm/0.05mm
111  Vernier Caliper MITUTOYO C200 N/A 15011674 (0~2000)mm/0.05mm
112 Digital Caliper MITUTOYO CD-6″ASX N/A 14558632 0~150mm/0.01mm
113 True RMS Multimeter AGILENT U1242A N/A MY50060052
114 Clamp Multimeter HIOKI 3288 N/A 171217845
115 Digital Multimeter AGILENT 34401A N/A MY41024604
116 Digital Caliper MITUTOYO CD-20APX N/A 13333703 0~200mm/0.01mm
117 Digital Caliper MITUTOYO CD-15APX N/A 15141673 0~150mm/0.01mm
118 ARIBITRARY WAVEFORM GENERATOR AGILENT 33250A N/A MY40025827
119 DC Milliamp Clamp Meter KYORITSU KEW2500 N/A 8203642
120 MICROMETER MITUTOYO No.103-138 N/A 64021993 25-50mm/0.01
121 Digital Caliper MITUTOYO CD-8″ASX N/A B16267209 0~200mm/0.01mm
122 Digital Caliper MITUTOYO CFC-200GL N/A 0000226 0~2000mm/0.01mm
123 MICROMETER MITUTOYO 103-139-10 N/A 64016969 50-75mm/0.00
124 MICROMETER MITUTOYO 103-140-10 N/A 65018734 75-100mm/0.01
125 MICROMETER MITUTOYO 103-141-10 N/A 65019874 100-125mm/0.01
126 MICROMETER MITUTOYO 103-142-10 N/A 65018168 125-150mm/0.01
127 MICROMETER MITUTOYO 103-143-10 N/A 64021678 150-175mm/0.01
128 MICROMETER MITUTOYO 103-144-10 N/A 65022344 175-200mm/0.01
129 MICROMETER MITUTOYO 103-145-10 N/A 65019015 200-225mm/0.01
130 MICROMETER MITUTOYO 103-146-10 N/A 64019905 225-250mm/0.01
131 MICROMETER MITUTOYO 103-147-10 N/A 64019205 250-275mm/0.01
132 MICROMETER MITUTOYO 103-148-10 N/A 65016657 275-300mm/0.01
133 Clamp Multimeter HIOKI 3288 N/A 190235225
134 Digital Caliper MITUTOYO CD-30C N/A 1158591 0~300mm/0.01mm
135 Digital Caliper TESA DIFF/ABS N/A 6J061101 0~150mm/0.01mm
136 Digital Caliper TESA DIFF/ABS N/A 6J058501 0~150mm/0.01mm
137 Digital Caliper TESA DIFF/ABS N/A 6J221501 0~150mm/0.01mm
138 Digital Caliper TESA DIFF/ABS N/A 6J223201 0~150mm/0.01mm
139 Digital Caliper TESA DIFF/ABS N/A 6J060201 0~150mm/0.01mm
140 2008-47
141 Mini Temperature And Humidity Data Logger TESTO 174H N/A 36981578
142 Mini Temperature And Humidity Data Logger TESTO 174H N/A 36974777
143 Mini Temperature And Humidity Data Logger TESTO 174H N/A 36974769
144 Mini Temperature And Humidity Data Logger TESTO 174H N/A 36981559
145 Mini Temperature And Humidity Data Logger TESTO 174H N/A 36981509
146 Mini Temperature And Humidity Data Logger TESTO 174H N/A 36942113
147 Mini Temperature And Humidity Data Logger TESTO 174H N/A 36981583
148 Mini Temperature And Humidity Data Logger TESTO 174H N/A 36981565
149 THERMOHYGRO METER SATO PC-5000TRH-II N/A 170719-03 IN+OUT
150 THERMOHYGRO METER SATO PC-5000TRH-II N/A IQC06 IN+OUT
151 THERMOHYGRO METER SATO PC-5000TRH-II N/A IQC02
152 THERMOHYGRO METER SATO PC-5000TRH-II N/A IQC01 IN+OUT
153 THERMOHYGRO METER SATO PC-5000TRH-II N/A IQC04 IN+OUT
154 THERMOHYGRO METER SATO PC-5000TRH-II N/A 1100525 IN+OUT
155 THERMOHYGRO METER CONTROL 4184 N/A 150500106 IN+OUT
156 THERMOHYGRO METER CONTROL 4184 N/A 151822372
157 THERMOHYGRO METER CONTROL 4184 N/A 150500169
158 THERMOHYGRO METER CONTROL 4184 150500172
159 THERMOHYGRO METER CONTROL 4184 150500177
160 THERMOHYGRO METER CONTROL 4184 150500107
161 THERMOHYGRO METER CONTROL 4184 151822370
162 THERMOHYGRO METER CONTROL 4184 151822369
163 THERMOHYGRO METER CONTROL 4184 150500114
164 THERMOHYGRO METER CONTROL 4184 140507562
165 Temperature And Humidity Meter FLUKE 971 N10140
166 Moisture Meter TESTO 606-2 38757999/507
167 Moisture Meter TESTO 606-2 38757685/507
168 Moisture Meter TESTO 606-2 38764164/701
169 Moisture Meter TESTO 606-2 38761886/607
1 Height Gage MITUTOYO 192-132 N/A CU476 Engineering_Mechanical
2 Height Gage MITUTOYO 192-132 N/A 1517872
3 Digimatic Height Gage MITUTOYO 192-665-10 N/A 1511377
4 Digital Caliper MITUTOYO CD-20APX N/A 13333699
5 Digital Caliper MITUTOYO CD-60C N/A 0034513
6 Vernier Caliper MITUTOYO N60 N/A 15002260
7 Leakage Clamp FLUKE 360 N/A 4576022
8 Digital Multimeter FLUKE 101 N/A 36720824WS
9 Digital Multimeter FLUKE 101 N/A 36790483WS
10 Digital Multimeter FLUKE 101 N/A 36790487WS
11 Digital Multimeter FLUKE 101 N/A 36790490WS
12 True RMS Multimeter FLUKE 175 N/A 34980168
13 True RMS Multimeter FLUKE 177 N/A 37450392
14 Pencil Hitester HIOKI 3246-60 N/A 170228470
15 LCR Meter WAYNE KERR 4300 N/A 1043572
16 WPT Control Box JICBANK OBET 1.0_LWPT N/A 17100007
17 Digital Logger HUATO S380TH-RJ45 N/A 00-04-a3-aa-10-04
18 Rapid-Dryer SEPLIECO SRS-320ST SRS020K1510069
19 Rapid-Dryer SEPLIECO SRS-320ST HR13068
20 Rapid-Dryer SEPLIECO SRS-320ST HR14136
21 Rapid-Dryer SEPLIECO SRS-320ST SRS020K1510068
22 Rapid-Dryer SEPLIECO SMS-1260SV SRD-R11011034P
23 Rapid-Dryer SEPLIECO SRS-320ST HR13067
24 Rapid-Dryer SEPLIECO SRS-320ST HR14112
25 Rapid-Dryer SEPLIECO SRS-320ST HR14111
26 Rapid-Dryer SEPLIECO SRS-320ST HR14135
27 Rapid-Dryer SEPLIECO SMS-1260SV SRD-R11011058P
28 Rapid-Dryer SEPLIECO SMS-1260SV SRD-R11011059P
29 Rapid-Dryer SEPLIECO DR-40SP SRD-R11011134P
30 Rapid-Dryer SEPLIECO SMS-1260SV SRD-R11011037P
31 Rapid-Dryer SEPLIECO SRS-320ST SRS020K1510070
32 Rapid-Dryer SEPLIECO SRS-320ST HR14113
33 Rapid-Dryer SEPLIECO SMS-630SV SRD-R11011061P
34 Rapid-Dryer SEPLIECO RD-405P 07042
35 Rapid-Dryer SEPLIECO SRS-320ST SRS020K1510067
36 Micrometer MITUTOYO PMVD150-25MX 60009988
37 True RMS Multimeter FLUKE 287 32750093
38 True RMS Multimeter FLUKE 287 32750097
39 Digital Caliper KANON ULJ-30 13Z2742
40 Digital Caliper KANON ULJ-30 13Z2667
41 Digital Caliper KANON ULJ-30 14A0272
42 Digital Caliper KANON ULJ-30 14A0069
43 Digital Multimeter FLUKE 45 7911033
44 Digimatic Indicator MITUTOYO ID-C1012XBD 13010827
45 Digital Caliper MITUTOYO CFC-60”G 0002740
46 Digital Caliper MITUTOYO CFC-200GU 0000208
47 Digital Caliper MITUTOYO CFC-200G 0001131
48 Digital Caliper MITUTOYO CFC-100G 0003159
49 Vernier Caliper MITUTOYO 15011672
50 Digital Caliper MITUTOYO CD-20APX 15492698 SMD
51 Digital Caliper MITUTOYO CD-20APX 15492706 SMD
1 IR Thermomter Hando HD-EM520B N/A 07042
2 IR Thermomter Fluke 561 N/A 95510195
3 IR Thermometer Fluke 59MAX 9E+09 32690003WS
4 IR Thermometer Fluke 59MAX N/A 32690053WS
5 THERMOHYGRO METER Fluke 971 N/A 32590769
6 THERMOHYGRO METER Fluke 971 N/A 32590359
7 THERMOHYGRO METER Fluke 971 N/A 32590355
8 THERMOHYGRO METER Clock Humidity HTC-1 N/A EHS02
9 THERMOHYGRO METER Clock Humidity HTC-1 N/A EHS-HTC-04
10 Data logger Testo 174H 9000004841 36974782
11 Data logger Testo 174H 9000004840 36974489
12 Light Meter Testo 540 ULASSET_0260 39060068/509
13 MOISTURE METER Testo 606-2 N/A 38762335/608
14 MOISTURE METER Testo 606-2 N/A 38670137/606
15 MOISTURE METER Testo 606-2 N/A 38671045/607
16 MOISTURE METER Testo 606-2 9000004834 38761899/607
17 MOISTURE METER Testo 606-2 N/A 38761897/607
18 MOISTURE METER Testo 606-2 N/A 38670932/607
19 MOISTURE METER Testo 606-2 N/A 38761904/607
20 THERMOHYGRO METER Anymeter TH600B N/A 170719-01
21 THERMOHYGRO METER Anymeter TH600B N/A 170719-02
22 THERMOHYGRO METER Anymeter TH600B N/A IQC03
23 Thickness gauge Mitutoyo 184-303S N/A 170705-21
24 THERMAL IMAGER Fluke Ti25 9000003374 09093674
25 TUBULAR INSIDE MICROMETER MITUTOYO IZM-1000(137-204) 9000006990 8008361
26 Cl METER HANNA HI 96711 9000000310 D0079661
27 Cl METER HANNA HI9 6711 9000000311 D0095451
28 dO Meter HACH HQ30D 150400018744
29 pH Meter HACH HQ40D 150700002474
30 THERMOHYGRO METER Sato PC-5000TRH-II 170712-03
31 THERMOHYGRO METER FISHER SCIENTIFIC FB50264 14050755
32 Hygrometer Testo 608-H1 34878575
33 Temperature Humidity WELLINK HL-101 1103875
34 Hygrometer Testo 608-H1 41354345
35 IR Thermometer Fluke 59MAX 32690032WS
36 MOISTURE METER TESTO 606-2 9000006111 38762337/608
37 MOISTURE METER TESTO 606-2 9000006112 38762333/608
38 LCR METER Escort ELC-132A 0620400089
39 Thermal Imager Fluke Ti20 9606001
40 THERMOHYGRO METER Kimo HD200 9000003513 12063920
41 ANEMOMETER VELOCICAU 9565-P 9565P1615014
42 Coating Thickness Gauge Kett LZ-3730-1 BD00107
43 IR Thermometer Fluke Ti125 15110025
44 MICROMETER Mitutoyo IMZ-1000 8000047
45 MICROMETER Mitutoyo IMJ-2100 64124564
46 BENCH METER MITWAUKEE MI180 H0006234
47 BENCH METER MITWAUKEE MI180 H0006226
48 BENCH METER MITWAUKEE MI180 H0004687
49 LUX METER KONICA MINOLA TM-202 140300894
50 SALT METER LUTRON YK-31SA Q959611
51 SALT METER LUTRON YK-31SA Q959612

thông tin liên hệ:

Ms. Hien Pham. Cel: 84-937169011.   Mail: hieuchuanvnn@gmail.com

Skype: ut.hien15

CALTEK ELECTRONICS J.S.C

Head Office: 03rd Floor, Ha Nam Plaza, Highway 13, Vinh Phu ward, Thuan An Town, Binh Duong Province

Branch Office: 02nd Floor, Operation Center of Tien Son IP, Tien Son 11 street, Tien Son IP, Bac Ninh Province

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

18 − = 15

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>